CPI
(California Psychological Inventory)

A CPI (California Psychological Inventory) teszt a pszichológusok egyik legkedveltebb személyiségvizsgáló eszköze. Teljesebb képet szeretne kapni önmagáról vagy másokról? Jó helyen jár!

A teszt megbízhatóságát jelzi, hogy közel 50 éve használják a pszichológusok, pszichiáterek és HR (személyügyi) munkatársak. . A CPI teszt a rendvédelmi szerveknél (rendőrség, katonaság, büntetés-végrehajtás, stb) kiemelten használt és elterjedt vizsgálati eszköz!

Általános kép a személyiségről

A CPI segítségével általános képet kapunk a kitöltő személyiségéről, annak hiányosságairól, erősségeiről. A teszt négy fő csoportban ad képet a jelöltek személyiségéről: kiegyensúlyozottság, interperszonális hatékonyság; szocializáltság, felelősségérzet; teljesítménymotiváció; a személyes érdeklődés irányultsága.

A kitöltés egyszerű mégis átfogó

A kitöltés során különféle állításokról kell eldönteniük, hogy igaz vagy sem. A válaszokból az erre kifejlesztett szoftver egy grafikont készít, és írásban összefoglalja a legfontosabb eredményeket. Például, hogy mennyire szorong, belső avagy külső késztetésre cselekszik inkább, mennyire rugalmas, mennyire közösségi ember és így tovább.

Nem érdemes manipulálni

A tesztet nem érdemes manipulálni, hamis válaszokat adni már csak azért sem ajánlott, mert a beépített skálák segítségével hamar kiderül, ha manipuláltuk a tesztet és másnak állítottuk be magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk.

Vizsgált tulajdonságok

Dominancia

A skála felvilágosítás nyújt arról, hogy az egyén kapcsolataiban törekszik-e a dominanciára, milyen a vezetőképessége és a társas kezdeményezőkészsége. Megmutatja, hogy a személy képes-e közösséget vezetni, összefogni, írányítani.

Szociabilitás

Ez a skála segít azonosítani azokat az egyéneket, akik könnyen beilleszkednek egy közösségbe, fogékonyak a közösség szabályai iránt, és rendelkeznek az érzelmi kötődéshez és kapcsolatkialakításhoz szükséges képességekkel.

Önelfogadás

A skála segít felismerni az értékeivel, képességeivel, készségeivel tisztában levő, az önértékelés és az önismeret magas fokán álló személyeket, akik függetlenségre törekszenek, illetve társas helyzetükkel és szerepeikkel elégedettek.

Egyéni felelősségtudat

Ez a skála segít azonosítani a kiegyensúlyozott, lelkiismeretes, kapcsolataikban megbízható, és munkájukban felelősségteljes egyéneket.

Önkontroll

Megmutatja, hogy a személy képes-e viselkedését hatékonyan szabályozni, indulatait ellenőrizni, a feszültségeket kezelni, és olyan módon szabályozni, hogy az saját maga, illetve a társadalom szempontjából is előnyös legyen, és értékes megoldásokhoz vezessen.

Benyomáskeltés

Megmutatja, hogy a személy képes-e kedvező benyomást kelteni magáról, illetve, hogy fontos-e számára, hogy mások hogyan reagálnak viselkedésére, és mit gondolnak róla.

Külső teljesítmény motiváció

A skála azokat a személyeket segít azonosítani, akik számára a feladatteljesítés során a külső motivációk (jutalmazás, dicséret) hatnak serkentőleg; a világos, jól körülhatárolt feladatok teljesítésében kiemelkedően eredményesek lehetnek.

Intellektuális hatékonyság

A skála megmutatja azokat a személyeket, akik magas szellemi hatékonysággal rendelkeznek, érdeklődnek az intellektuális tevékenységek és kihívások iránt, és nagyra tartják a szellemi erőfeszítéseket. Szeretik alaposan átgondolni a megoldandó problémákat.

Rugalmasság

A skála azon személyeket azonosítja, akik könnyen alkalmazkodnak az új helyzetekhez, mind a gondolkodás, mind társas kapcsolatok szintjén.

Ambíció

A skála segít feltárni, hogy milyen a személy azon képessége, amely egy közösségben a vezetői pozíció eléréséhez szükséges. Megmutatja, hogy az egyén rendelkezik-e azokkal a tulajdonságokkal, adottságokkal, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy vezető pozícióra tegyen szert.

Önbizalom

A megfelelő önbizalommal rendelkező, határozott fellépésű, kiegyensúlyozottságra és harmóniára törekvő személyeket segít azonosítani ez a skála.

Lelki egyensúly

A skála azt a képességet méri, hogy az egyén mennyire képes az aggodalmaskodás leküzdésére és a pszichés feszültség levezetésére. Továbbá segíti felismerni azokat a személyeket, akik indokolatlanul eltúlozzák problémáikat, és szándékosan negatív, kedvezőtlen színben tüntetik fel magukat.

Társas felelősségérzet

A skála segítségével megállapítható a személy érettsége, és felelősségérzetének mértéke, elsősorban társas kapcsolatainak szempontjából.

Tolerancia

A skála a társas kapcsolatokban kialakuló feszültség levezetésére való képességet, továbbá az eltérő (egyéni és közösségi) érdekek harmonikus egyeztetésére való képességet méri.

Közösségiesség

Az átlag elvárásokhoz való igazodás képességét mutatja, tehát azt, hogy a személy reakciói és válaszai milyen mértékben felelnek meg a kérdőívben meghatározott elvárásoknak.

Belső teljesítmény motiváció

A skála azokat a személyeket segít azonosítani, akik számára a feladatteljesítés során a belső motiváció (kihívások legyőzése, újdonságkeresés) hat serkentőleg; az önállóságot, problémamegoldást, kreativitást igénylő feladatok teljesítésében kiemelkedően jók lehetnek.

Pszichológiai érzék

A skála azon személyeket azonosítja, akik más emberek igényeire, élményeire, érzéseire fokozottan érzékenyek.

Nőiesség

A skála azon személyeket segít azonosítani, akik érdeklődésükben és viselkedésükben inkább nőies jegyeket hordoznak; képesek, és hajlamosak türelmesnek lenni, személyes kapcsolataikban érzékenyek és megértőek mások iránt.

felkeltettük az érdeklődését?

Vágjon bele a teszt kitöltésébe! Mindössze egy órát kell, hogy rászánjon és jobban megismerheti önmagát! A kitöltők egy 10 oldalas riportot kapnak kézhez. Elérhetővé tettünk egy minta bemutató CPI riportot.

Maradjon kapcsolatban velünk

Bármilyen a tesztekkel, munkapszichológiával kapcsolatos kérdésre írhat nekünk az: info@pszichologiateszt.hu Email címre. Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesítést küldünk új tesztjeinkről vagy kedvezményes kitöltési lehetőségről!