Barion Pixel

dr. Pankász Balázs Phd

Pankász Balázs pszichológus, tudományos munkatárs a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központjában.

Az elmúlt évek során a Munkatudományi és Foglalkoztatás-egészségügyi kutatócsoport munkatársaként dolgozott, mely a a PTE Kiválósági Központja. A „Munka és egészség” projekt pályázat keretében „Az Ergonómiai ismeretek szerepe a foglalkoztatási rehabilitációban” tanulmányt és az „Ergonómia” szerkesztett kötetet készítette el, a „Pszichikai akadályozottság és a munka világa” IPA projekt során szerkesztői munkát látott el, a MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV – Pszichés zavarok felismerése és kezelése a munkahelyen – elkészítésében vett részt.

Ingyenes letölthető publikációk: https://bit.ly/34xIATH

Munka és szervezetpszichológiai tevékenységünk

Szervezetpszichológia

Szervezetfejlesztés, szervezeti kultúra elemzése, fejlesztése; szervezeti diagnosztika, vezetői tanácsadás, munkapszichológiai tanácsadás, coaching

Humán erőforrás rendszerek kialakítása

Kompetencia rendszer; munkakör elemzés; munkakörértékelési rendszer; teljesítményértékelési rendszer; ösztönzési rendszer; karriertervezés

Kiválasztás

Személyzet kiválasztás és értékelés, munkakör tervezés, teljesítményértékelés pszichológiai tesztekkel, struktúrált gyakorlatokkal, értékelő-fejlesztő központ (AC/DC) segítségével

A TEVÉKENYSÉGÜNK SORÁN ALKALMAZOTT ALAPELVEK

Primer és szekunder információk összhangja

A szekunder információkra statisztikai adatok, korábban elkészült fejlesztési koncepciók és programok felhasználása

Átfogó egyeztetés

Az érintettek (szervezetek és magánszemélyek) érdekeinek, elképzeléseinek összehangolása fontos alapelv munkánk során

Gyakorlatorientált megközelítés

Az elméleti megfelelőség és a gyakorlati alkalmazhatóság egyszerre kerül figyelembevételre a tevékenységünk során

Kapcsolat

Bármilyen a tesztekkel, munkapszichológiával kapcsolatos kérdésre itt írhat nekünk: info@pszichologiateszt.hu