Ez a feladatsor állításokat tartalmaz. Minden állításról el kell döntenie, hogy igaz-e, vagy hamis. Nincs helyes vagy helytelen válasz. Ha valamelyik állításra azt válaszolja Igaz, akkor az "igaz" felirat melleti kört pöttyözze be, ha az állítás hamis, akkor a "hamis" felirat melletti kört pöttyözze be.

Az állításokon ne sokat gondolkozzon, az első benyomás alapján döntsön. Vannak olyan állítások, amelyek ismétlődnek, nincs jelentősége, hogy először mit válaszolt, azt jelölje be, amit abban a pillanatban gondol.

Az oldal jelenleg nem jelenik meg megfelelően néhány böngészőn.

Javasolt a Google Chrome, vagy a Microsoft Edge használata.